73 / 100 SEO Score

stĺp AMAKO K

Oceľové stĺpy K sú vyrábané z kvalitných oceľových trubiek podľa európskej normy EN 40 – 5. Stĺpy odporúčame v povrchovej úprave žiarový zinok (z vonkajšej i vnútornej strany) podľa normy STN EN ISO 1461, ktorá zaručuje pozinkovanie materiálu rovnomernou vrstvou zinku 0,07 – 0,087mm.

Stĺp AMAKO K je vhodný pre osadenie výložníky typu SK, SV, UD s vyložením do 1000mm.

Infoservis

  • Podpora predaja
  • info@stlpyverejnehoosvetlenia.sk
  • +421 949 235 257

[table id=6 /]