73 / 100 SEO Score

Výložník AMAKO V 1-900

Výložníky AMAKO V 1-900 sú určené pre železničné stožiare JZ a JZ L. Oceľové výložníky AMAKO V 1-900 sú vyrábané z kvalitných oceľových trubiek podľa európskej normy EN 40 – 5. Výložníky AMAKO odporúčame v povrchovej úprave žiarový zinok (z vonkajšej i vnútornej strany) podľa normy STN EN ISO 1461, ktorá zaručuje pozinkovanie materiálu rovnomernou vrstvou zinku 0,07 – 0,087mm.

Infoservis

  • Podpora predaja
  • info@stlpyverejnehoosvetlenia.sk
  • +421 949 235 257

[table id=6 /]