68 / 100 SEO Score

Výložník AMAKO UD

Výložníky AMAKO UD sú určené pre stožiare typu STP, STPH, STPC. Typ stĺpa AMAKO je určený označením A, B, C alebo D podľa dĺžky vyloženie. Označením A, B, C alebo D stožiaru a príslušného výložníka je zostava skompletizovaná. Oceľové výložníky AMAKO UD sú vyrábané z kvalitných oceľových trubiek podľa európskej normy EN 40 – 5. Výložníky AMAKO odporúčame v povrchovej úprave žiarový zinok (z vonkajšej i vnútornej strany) podľa normy STN EN ISO 1461, ktorá zaručuje pozinkovanie materiálu rovnomernou vrstvou zinku 0,07 – 0,087mm.

Infoservis

  • Podpora predaja
  • info@stlpyverejnehoosvetlenia.sk
  • +421 949 235 257

[table id=6 /]